พิพิธภัณฑ์ปราสาท


พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งโดยคุณปราสาท วงสกุล นักสะสมงานศิลปะและโบราณวัตถุ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจ มีอาคารจัดแสดงต่างๆ ได้แก่ ตำหนักแดง เป็นเรือนไม้สักทรงไทยจำลองแบบจากตำหนักแดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยอยุธยาและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ศาลาลานนาเป็นศาลาไม้ศิลปะลานนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะล้านนา และอาคารทรงยุโรป จัดแสดงสิ่งของและเครื่องใช้ของบ้านไทยในอดีต เครื่องเบญจรงค์และงานศิลปะตะวันตก นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์ โบสถ์ หอแก้ว ศาลเจ้าแม่กวนอิม เทวาลัยสมัยลพบุรี รวมทั้งภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัยที่จัดวางอยู่รอบบริเวณสวน

ที่อยู่:
เลขที่ 9 ซ.4 A ถ.กรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์:
0-2379-3601, 0-2379-3607
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. นำชมรอบแรกเวลา 09.30 น. รอบสองเวลา 15.00 น. ใช้เวลาในการชม 2 ชั่วโมง การเข้าชมกรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อน 2 วัน
ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าชมคนเดียว1000 บาท 2 คนขึ้นไปคนละ 500 บาท
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ปราสาทมิวเซียม ปราสาทกับมรดกไทยๆ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 12-11-2534

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ปราสาท

จากการที่เห็นว่า "งานศิลปะและวัตถุโบราณที่ล้ำค่าของไทยได้มีผู้นำออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก และคนไทยก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นอีก" จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณปราสาท วงสกุลเริ่มรวบรวมสะสมงานศิลปะและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าเหล่านี้เป็นเวลาหลายสิบปี จากนั้นจึงเปิดพิพิธภัณฑ์ปราสาทขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจและเป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป โดยมีส่วนจัดแสดงต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตำหนักแดง เป็นเรือนไม้สักทรงไทยจำลองแบบจากตำหนักแดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยอยุธยาและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิเช่น เครื่องเรือนสมัยอยุธยา ชุดถ้วยชาจีน ษุบบก 

ศาลาลานนา ตั้งอยู่ใกล้อาคารยุโรป เป็นศาลาไม้ศิลปะลานนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะลานนา

อาคารทรงยุโรป จัดแสดงสิ่งของและเครื่องใช้ของบ้านไทยในสมัยก่อน เครื่องเบญจรงค์และงานศิลปะทางตะวันตก

นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์ โบสถ์ หอแก้ว ศาลเจ้าแม่กวนอิม เทวาลัยสมัยลพบุรี รวมทั้งภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัยที่จัดวางอยู่รอบบริเวณสวน ซึ่งได้รับการตกแต่งดูแลเป็นอย่างดี และยังสะสมพันธุ์ไม้หายากทั้งของไทยและของต่างประเทศ

ข้อมูลจาก :
http://www.tourthai.com/province/bangkok/place2_t.shtml[accessed20070226]
www.tripsthailand.com/th/thai_places_prasart_museum.php[accessed20070226]

ชื่อผู้แต่ง:
-