พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนันตาราม


ที่อยู่:
เลขที่1 หมู่ 13 ต.เชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์:
054-451-636, 088-9599156 (เจ้าอาวาส)
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน 08.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
nantaram99@gmail.com,nawin377@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2541
ของเด่น:
พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบพม่าสลักด้วยไม้สักทอง,เหรียญตรา ธนบัตรเก่า
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง