พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


จัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(อบจ.เชียงใหม่) โดยปรับปรุงอาคารเก่าซึ่งเคยเป็นหอประชุมติโลกราช นำเสนอประวัติศาสตร์และศิลปะท้องถิ่น โดยเฉพาะการรวบรวมเรื่องราวในยุคทองของเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช จัดแสงภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน บุคคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบประติมากรรมหรือรูปปั้นเหมือนจริง มีแบบจำลองเรื่องราวพื้นบ้านอันหลากหลาย มีแบบจำลองเรื่องราวพื้นบ้านอันหลากหลาย เช่น การฟ้อนผีพิธีรดน้ำดำหัวพญามังราย ตำนานพระแก้วมรกต การบวชลูกแก้ว กาดหมั้นตลอดจนแสดงถึงวิธีการลงโทษเฆี่ยนตี ตัดคอ และยังจัดแสดงหุ่นจำลองพระสงฆ์ เกจิอาจารย์ชื่อดังของล้านนา อาทิ ครูบาเจ้าศรีวิชัย หลวงปู่แหวนสุจิณโณ หลวงปู่หล้าตาทิพย์ หลวงพ่อเกษม เขมโก

ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์:
053-248604-5
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ประติมากรรม เล่าเรื่องยุคทองของล้านนาพิพิธภัณฑ์ท้อ...

ชื่อผู้แต่ง: ธรรมศักดิ์ พึ่งตนเพียร | ปีที่พิมพ์: 2/20/2547

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยการปรับปรุงอาคารเก่าซึ่งเคยเป็นหอประชุมติโลกราช โดยได้รับการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นคือรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปะท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านมาจัดแสดง รวมทั้งบุคคลสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ในรูปแบบประติมากรรมหรือรูปปั้นเหมือนจริง มีแบบจำลองเรื่องราวพื้นบ้านอันหลากหลาย เช่น การฟ้อนผีพิธีรดน้ำดำหัวพญามังราย ตำนานพระแก้วมรกต การบวชลูกแก้ว กาดหมั้นตลอดจนแสดงถึงวิธีการลงโทษเฆี่ยนตี ตัดคอ 
 
นอกจากนั้นชั้นที่สองของพิพิธภัณฑ์ยังได้มีการจัดแสดงหุ่นจำลองพระสงฆ์  เกจิอาจารย์ชื่อดังของล้านนา ได้แก่ ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่แหวนสุจิณโณ หลวงปู่หล้าตาทิพย์ หลวงพ่อเกษม เขมโก 
 
นอกจากนี้บริเวณชั้นสองได้มีการรวบรวมเรื่องราวในยุคทองของเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช สำหรับ คำว่า ติโลกราช นั้นคือพระนามของพระมหากษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย เรื่องราวของพระเจ้าติโลกราชถูกเล่าไว้ด้วยประติมากรรมลอยตัว และอีกส่วนอยู่บนฝาผนัง ทำเป็นภาพนูนต่ำขนาดใหญ่ โดยมีอาจารย์ภัทรา ผดงสุนทรารักษ์ เป็นผู้สร้างประติมากรรมดังกล่าว                
 
การนำเสนอนั้นใช้รูปแบบการปั้นรูปเล่าเรื่อง โดยได้มีค้นคว้าทั้งในประวัติศาสตร์ พงศาวดาร รวมทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอดีต ผสมผสานจินตนาการออกมา แม้กระทั่งสีสันของ ผ้าซิ่น ซึ่งมีลายงดงามของเสื้อผ้าชาวบ้านนั้นก็ใกล้เคียงความเป็นจริง
 
การนำเสนอจัดแบ่งการแสดงออกเป็น 12 องก์ คือการโหมโรง ภาพก่อนขึ้นครองราชย์ ขึ้นครองราชย์ บุคคลสำคัญในยุคสมัยพระเจ้าติโลกราช  แผนที่สมัยอาณาจักรล้านนารุ่งเรือง สงครามล้านนากับอยุธยา การขยายอาณาเขต จารชนเศรษฐกิจ ตลอดจนภาชนะของใช้โบราณ และองก์สุดท้ายเป็นการแสดงแม่แบบลวดลาย สถาปัตย์ในสมัยนั้น  สมัยนั้นพุทธศาสนาก็มีความเจริญสูงสุด อันนำมาสู่การจัดสังคายนาพระไตรปิฎกในปี พ.ศ.๒๐๒๐ ณ วัดมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด) นับเป็นการสังคายนาครั้งที่ ๘ ของโลก ทรงสร้างวัดวาอารามหลายแห่ง อาทิ วัดมหาโพธาราม วัดราชมณเฑียร บูรณะต่อเติมเจดีย์หลวง แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตจากวัดพระธาตุลำปางหลวง มาประดิษฐานไว้ที่องค์พระเจดีย์หลวง
 
ภาพในจินตนาการอาจารย์ภัทรา ได้ปั้นช้างขนาดเท่าตัวจริง สีขาว บนหลังช้างมีพระแก้วมรกตจำลองจากองค์จริง มิได้ทรงเครื่องห่มจีวร มาประดิษฐานไว้อย่างดงามที่กลางห้องโถง
 
ข้อมูลจาก : http://www.matichon.co.th/adm/tour/template1.php?idn=&selectid=1776&sid=&select=
 
หมายเหตุ ปัจจุบัน(2554)อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ชื่อผู้แต่ง:
-