พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน


ที่อยู่:
เลขที่ 259 หมู่ 1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์:
0-5329-8068
วันและเวลาทำการ:
ปิดดำเนินการ
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 30 บาท
จัดการโดย:
เนื้อหา:
สถานะ:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน

ก่อนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านคำอูนใน พ.ศ.2539 คุณวิสุตา สาณะเสนได้จัดตั้งศูนย์ศิลปะมาแล้วหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์ศิลปะนวลนาง กรุงเทพฯ ศูนยศิลปะอุทัยธานี แต่ละแห่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม แต่ที่อุทัยธานีถูกภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม) ร้ายแรงมากในปีที่ 7 ของการก่อตั้งก็เลยต้องย้ายเรือนไทยมาปักหลักอยู่ที่แม่แรม เชียงใหม่ คือพิพิธภัณฑ์บ้านคำอูนนี้ ลักษณะอาคารและการจัดแสดง เป็นอาคารเอกเทศ 2 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยชาน อาคารหลังใหญ่เป็นอาคารไม้สัก 2 ชั้น แบบล้านนา หลังเดิมที่เคยเป็นพิพิธภัณฑ์แม่สาอยู่หลายปี เจ้าของได้ขายให้แก่พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูนพร้อมที่ดิน

พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูนจัดแสดงศิลปวัตถุประเภทเครื่องเรือนที่สวยงาม ทั้งเก่าและใหม่ เช่น ตั่ง เตียง โต๊ะ เก้าอี้ มีการจัดองค์ประกอบและแสงเงาในแต่ละส่วนที่จัดแสดงได้สวยงามเหมาะสม ภาพเขียนที่จัดแสดงมีภาพเหมือน ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ซึ่งเป็นฝีมือของสมาชิกในครอบครัว งานเครื่องเขิน เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก พระพุทธรูป และที่สำคัญคุณวิสุตามีผ้าไหมฝีมือเยี่ยม อยู่นับพันชิ้น ในส่วนคอลเลคชั่นผ้าไหม นอกจากนี้ยังมีห้องจีน ซึ่งจัดงานศิลปกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ เตียงจีนโบราณ สมัยราชวงศ์ชิง ตกแต่งประดับประดา สลักเสลาอย่างวิจิตร เรือนอีกหลังหนึ่งทางทิศตะวันออกเป็นเรือนไทยภาคกลาง ที่ย้ายมาจากหอศิลปะที่อุทัยธานี สร้างอยู่บนฐานคอนกรีต ชั้นล่างทำเป็นห้องโถงขายของที่ระลึก ใช้เป็นที่ตั้งแสดงวัตถุโบราณที่จำหน่ายได้และของที่ระลึกอื่นๆ ส่วนชั้นบนเป็นส่วนที่เป็นเรือนไทยไม้สักแบบภาคกลาง ทำเป็นเรือนแพภายในเรือน จัดแสดงภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ตู้โบราณและตั่งแว่น(โต๊ะเครื่องแป้ง) ฝีมืองานหลายชิ้นด้วยกัน รวมทั้งเตียงไม้แบบโบราณด้วย นอกจากนี้ในบริเวณบ้านมีสวนไม้ไทย และศาสาพักผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีน้ำผลไม้ เครื่องดื่มบริการด้วย

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 129.
ชื่อผู้แต่ง:
-