พิพิธภัณฑ์ชุมชนพวกแต้มคัวตอง


ที่อยู่:
วัดพวกแต้ม ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2560
ของเด่น:
งานหัตถกรรม,หีบธรรม,ปั๊บสา,คัวตอง (เครื่องโลหะที่ใช้ประดับวัด เช่น ฉัตร และโลหะฉลุอื่นๆ)
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ชุมชนพวกแต้ม พิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งใหม่ของเชียงใหม่

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: Chiang Mai World Heritage Initiative Project

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 01 พฤศจิกายน 2560


ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ชุมชนพวกแต้ม พิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งใหม่ของเชียงใหม่

แม้ประเทศไทยจะไม่มีวัฒนธรรมในการชมพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจัง หากก็ต้องยอมรับว่าการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์คือรูปธรรมของการจัดการภูมิปัญญาและมรดกของภูมิภาคนั้นๆ และเป็นสิ่งที่ผู้คนในวัฒนธรรมขาดไม่ได้ เช่นเดียวกับ ‘พิพิธภัณฑ์ชุมชน’ ที่มีลักษณะต่างออกไปจากพิพิธภัณฑสถานทั่วไป ทั้งระบบการดำเนินงานที่ไม่ได้พึ่งพิงงบประมาณจากภาครัฐ และที่สำคัญคือหน้าที่ในการสื่อสารองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งไม่ใช่แค่การนำเสนอมรดกและภูมิปัญญา หากพิพิธภัณฑ์ชุมชนยังเป็นเครื่องมือสะท้อนความเข้มแข็งของชุมชนนั้นๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
ชื่อผู้แต่ง:
-