หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่


ที่อยู่:
ด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
053-217793
โทรสาร:
053-217793
วันและเวลาทำการ:
อังคาร - อาทิตย์ 8.30-17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม:
คนไทย: ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท,ต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 90 บาท เด็ก 40 บาท
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
แนวอิฐที่เชื่อว่าเป็นกำแพงแก้วของหอพระแก้ว
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ชื่อผู้แต่ง: ศรัณย์ ทองปาน | ปีที่พิมพ์: 20 ม.ค. 2556;20-01-2013

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 พฤศจิกายน 2556


ไม่มีข้อมูล

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

ที่นี่อาจถือเป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของเทศบาลนครเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง เพิ่งมีพิธีเปิดในคราวเดียวกันกับพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา หอประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นอาคารสร้างใหม่ ตั้งอยู่ด้านข้างหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม) ดังนั้นทำไปทำมา พื้นที่ย่านกลางเวียงนี้ได้กลายเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์ หรือเป็น “คอมเพล็กซ์” ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ไปเสียแล้ว นิทรรศการภายในเน้นการจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ ด้วยแผ่นภาพและหุ่นจำลอง
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-