หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ศาลากลางหลังเก่า ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
0-5321-7793, 0-5321-9833
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดอังคาร-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
คนไทย เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างประเทศ เด็ก 40 บาทผู้ใหญ่ 90 บาท
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ความภาคภูมิใจของล้านน...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 30-10-2550

ที่มา: คมชัดลึก

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

แอ่วเวียงพิงค์ ชม "หอศิลป์" เชียงใหม่...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 19-05-2549

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่...

ชื่อผู้แต่ง: กฤช เหลือลมัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555;vol. 38 No.1 January-March 2012

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 10 มีนาคม 2557


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

โครงการจัดตั้งหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เริ่มขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2534 ในช่วงที่นายชัยยา พูนศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนั้นมีการกำหนดพื้นที่เพื่อการจัดสร้างหอศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระดมนักวิชาการท้องถิ่นทำการศึกษาในประเด็นต่างๆ หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2536 จึงได้รับอนุมัติโครงการให้ดำเนินการด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและนำเสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ
 
ในพ.ศ. 2540 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดตั้ง หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นงบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการ JBIC เพื่อการบูรณะอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเดิม ซึ่งผลการบูรณะอาคารศาลากลางดังกล่าวได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทที่ทำการอาคารสาธารณะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2542 และจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคาร การดำเนินงานของโครงการ ใช้เวลา 4 ปี จึงแล้วเสร็จ และเปิดให้เข้าชม เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2545
 
หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมอันงดงามสร้างเมื่อปี พ.ศ.2467 เคยใช้เป็นหอคำ ศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารตั้งอยู่บริเวณสะดือเมืองในอดีต เคยเป็นที่ตั้งของ เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองก่อนที่จะย้ายไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง เดิมเป็นมรดกตกทอดกับมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ถึงเจ้าเทพไกรสรพระธิดา ซึ่งเสกสมรสกับเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่คนที่ 7 ผู้ซึ่งใช้คุ้มกลางเวียงเป็นศูนย์กลางการบริหารนครเชียงใหม่ เมื่อเจ้าอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิราลัยจึงตกเป็นของเจ้าดารารัศมี พระธิดา ต่อมาเมื่อจัดการปฏิรูปการปกครองตามระบบเทศาภิบาลเจ้าดารารัศมีจึงให้ใช้คุ้มกลางเวียงแห่งนี้เป็น "ศาลารัฐบาล" หรือที่ทำการรัฐบาล
 
ต่อมาเมื่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มใช้ศาลากลางหลังใหม่จึงย้ายหน่วยงานออกหมดในปี พ.ศ.2539 
ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้จัดแบ่งพื้นที่อาคารด้านหน้าเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม นิทรรศการหมุนเวียน ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องนิทรรศการศิลปกรรมล้านนา ห้องสารสนเทศและห้องภัณฑารักษ์
 
ห้องนิทรรศการถาวร 15 ห้อง จัดแบ่งเนื้อหาสาระนับตั้งแต่เวลายุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสร้างบ้านแปงเมือง ล่วงเลยผ่านวันเวลาอันรุ่งเรืองและเสื่อมถอยเปลี่ยนแปลงจวบจนเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ระบบการปกครอง วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของชาวเชียงใหม่ นำเสนอด้วยการแสดงผสานสื่ออันทันสมัย ทั้งสไลด์ วีดิทัศน์ ซอฟแวร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟฟิค และภาพประกอบคำบรรยาย เพื่อให้หการชมนิทรรศการได้ทั้งความรู้และความตื่นตาตื่นใจ
 
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ประธาน คือ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ส่วนกรรมการบริหาร ได้แก่ กรรมการในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่และกรรมการในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่
 
ข้อมูลจาก: กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย ภาคเหนือ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2546. หน้า 131.
ชื่อผู้แต่ง:
-