พิพิธภัณฑ์วัดแม่แก้ดหลวง


ที่อยู่:
วัดแม่แก้ดหลวง ต.หนองจ๊้อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
วันและเวลาทำการ:
อยู่ในระหว่างดำเนินการ
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดแม่แก้ดหลวง

พิพิธภัณฑ์แม่แก้ดหลวง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 เป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวใต้ถุนสูงตีฝาทึบ หลังคาสูง ซ้อนชั้นตรงหน้ามุขบันไดทางขึ้น มีเนื้อที่ภายในห้องจัดแสดงประมาณ 20 ตารางเมตร ใช้ตู้เก่าโบราณสำหรับจัดแสดงประมาณ 30 ตู้ ตู้ทั่วไปที่มีอยู่เดิมประมาณ 15 ตู้และตู้สั่งทำเพื่อจัดแสดงประมาณ 5 ตู้ ศิลปวัตถุที่จัดแสดงได้แก่ หุ่นจำลองเจดีย์วิหาร เครื่องบวชพระเจ้า หีบธรรม ไม้แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผาโบราณ เครื่องจักสาน เครื่องเขิน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน เช่น อาวุธ เครื่องมือทอผ้า เครื่องหีบอ้อย หีดฝ้าย กล้องถ่ายรูป วิทยุแบบเก่า เครื่องมือทำนา เอกสารตัวเขียน สมุดข่อย พับสาใบลาน

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 257.
ชื่อผู้แต่ง:
-