ศูนย์ศึกษาชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแม่ขะจาน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านแม่ขะจาน หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 15.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์ศึกษาชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านแม่ขะจาน

ศูนย์ศึกษาชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่งโรงเรียนบ้านแม่ขะจาน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยใช้อาคารเรียนหลังเก่าปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดง โดยเป็นห้องโถงขนาด 96 ตารางเมตร จัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้รับบริจาคในตู้ 3 ตู้ และชั้นจัดแสดงวัตถุอีก 5 ชั้น ของที่จัดแสดงมีเครื่องประดับอุโบสถ เช่น ช่อฟ้า ใบระกา ของใช้ของวัดเช่น สัตตภัณฑ์ หีบธรรม ส่วนเครื่องใช้ในบ้านได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา ถ้วย ชาม น้ำต้น หม้อ ไห คนโฑ เครื่องจักสาน ได้แก่กระบุง กระด้ง เครื่องมือจับปลา เครื่องใช้ในครัวไฟจัดแสดงเส้าไฟและหิ้งข่าด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรี เครื่องมือดักหนูนา เครื่องปั้นอิฐ เครื่องชั่งฝิ่น ไหนึ่ง เมี่ยง เป็นต้น

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 189.
ชื่อผู้แต่ง:
-