พิพิธภัณฑ์แร่และหิน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
0-5322-1385 ต่อ 19
โทรสาร:
0-5322-5184
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
ตัวอย่างหินและแร่ที่พบในเขตภาคเหนือ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล