พิพิธภัณฑ์วัดสะลวงใน


วัดสะลวงใน หรือวัดสิทธิทรงธรรม เป็นวัดเก่าแก่ของล้านนา ก่อตั้งเมื่อปี 2435 มีวิหารไม้รูปทรงสวยงาน หน้าบันแกะสัก ภายในวัดมีหีบพระรรมที่มีรูปทรงและการประดับตกแต่งที่สวยงาม โดยได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยังคงหลงเหลือให้ชื่นชมอยู่ 10 ใบ แต่เดิมหีบธรรมเหล่านี้อยู่ในกุฏิสงฆ์ ใช้เก็บผ้าและข้าวของต่าง ๆ ต่อมาได้มีการสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดเก็บรักษาหีบธรรมเหล่านี้และใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีพระไตรปิฎก ฉบับล้านนา ที่พระญาณคัมภีร์และครูบาวัดฝายหิน (พระอภัยสารทะ) จารไว้ กว่า 500 ผูก ปัจจุบันมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

ที่อยู่:
วัดสิทธิทรงธรรม(วัดสะลวงใน) ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดสะลวงใน

วัดสะลวงในเป็นวัดเก่าแก่ตามประวัติว่าจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2435 มีวิหารไม้รูปทรงสวยงาม หน้าบันเป็นไม้แกะสลัก ด้านที่เห็นอยู่เป็นการสร้างทับซ้อนหน้าบันแกะสลักของเดิมเอาไว้อีกชั้น วัดสะลวงในมีหีบธรรมที่มีรูปทรงและการประดับตกแต่งที่แตกต่างสวยงาม หีบธรรมที่วัดนี้นับว่ายังเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีเพราะยังเหลืออยู่ให้ชื่นชมอยู่ถึง 10 ใบด้วยกัน แต่เดิมหีบธรรมนี้อยู่ในกุฏิสงฆ์ใช้เก็บเสื้อผ้าบ้าง ใส่ของอื่นๆบ้าง ต่อมาท่านเจ้าอาวาสจึงสร้างศาลาอเนกประสงค์และจัดห้องขนาด 49 ตารางเมตร ทางทิศตะวันตกของอาคารเป็นที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบสามารถเข้าไปชมได้ ในวิหารยังมีอาสนะสงฆ์ทำเป็นแท่นไม้ขนาดกว้างและยาว 1-14 เมตร เป็นไม้หน้าเดียวกันโดยตลอด ซึ่งเป็นของเก่าของวัดมาแต่เดิม ซึ่งยังใช้งานอยู่ตามปกติ

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 277.
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ: