พิพิธภัณฑ์เฮือนรักถิ่น ร.ร.แม่แจ่ม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์:
053-485104
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เฮือนรักถิ่น ร.ร.แม่แจ่ม

พิพิธภัณฑ์เฮือนรักถิ่นสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2539 ด้วยงบประมาณของโรงเรียน ส่วนไม้ที่ใช้ก่อสร้างได้รับบริจาคจากโรงพยาบาลรักษาผู้ติดยาเสพติด อาคารจัดแสดงเป็นอาคารพื้นถิ่นจำลองสร้างด้วยไม้ หลังคาเป็นสังกะสี ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโปร่งจัดแสดงกี่ทอผ้าและมีห้องโถงโล่ง สำหรับสอนหนังสือด้วย ชั้นบนจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอาทิ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน จอบ แห อวน เสื้อผ้า ผ้าทอพื้นเมือง ธนบัตร และเหรียญ ของชิ้นเล็กๆจัดแสดงในตู้เก่าประมาณ 4 ตู้ นอกจากนี้ยังมี มูยาดินเผา(กล้องยาสูบ) เก็บไว้อีก 30-40 อัน นอกจากนี้บริเวณด้านข้างบ้านยังจัดทำศาลามุงคาขนาดเล็กเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางเมตร ใช้เป็นที่สำหรับพระเทศน์มหาชาติด้วย

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะ มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 221.
ชื่อผู้แต่ง:
-