พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยจอห์น แอนแพทซอว์


J.C. Shaw เป็นนักสะสมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่รู้จักกันในวงการนักสะสม โดยเริ่มสะสมเครื่องปั้นดินเผาล้านนา มาตั้งแต่ พ.ศ.2515 เมื่อครั้งยังอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จนเมื่อย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทย ชอว์ได้ศึกษาและรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาล้านนาอย่างตั้งใจ พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น เป็นที่อยู่อาศัยของท่านเจ้าของด้วย จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาล้านนา ทุกกลุ่มเตา นอกจากนี้ก็มีเครื่องถ้วยจากประเทศต่าง ๆ ให้ศึกษาเปรียบเทียบกันอีกด้วย

ที่อยู่:
เลขที่ 5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
053 225201, 053 357428
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
johnshaw2543@yahoo.co.uk
ของเด่น:
เครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ภาคเหนือของไทย
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยจอห์น แอนแพทซอว์

J.C. Shaw เป็นนักสะสมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่รู้จักกันในวงการนักสะสม โดยเริ่มสะสมเครื่องปั้นดินเผาล้านนา มาตั้งแต่ พ.ศ.2515 เมื่อครั้งยังอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จนเมื่อย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทย คุณชอว์ได้ศึกษาและรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาล้านนาอย่างตั้งใจ เพราะเห็นว่า ยังไม่มีใครได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก่อน จึงเป็นที่มาของคอลเลคชั่นเครื่องถ้วยในวันนี้ พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น เป็นที่อยู่อาศัยของท่านเจ้าของด้วย ชั้นหนึ่ง เป็นห้องโถงรับแขกจัดวางโบราณวัตถุชิ้นเล็กๆ มีคุณค่าสวยงาม อาทิ มูยาดินเผา (ประมาณ 40 ชิ้น) เครื่องเงินอังกฤษ (เป็นของเก่าแก่ของบ้านที่อังกฤษ) เครื่องเงินล้านนา พม่า ลาว เขมร ลูกปัดควอซและเต้าปูน กระพรวน สัมฤทธิ์ที่พบในหลุมศพ ภายนอกตู้จัดวางของตามความเหมาะสมเช่น แอบยาจักสานบนโต๊ะรับแขก อ่าง โอ่งเคลือบเขียว ตามมุมที่เหมาะสมสวยงาม บนผนังทางขึ้นบันได มีภาพเขียนสีฝุ่นเรื่องชาดก ชั้น 3 เป็นพื้นที่จัดแสดงหลัก คือจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาล้านนา ทุกกลุ่มเตา เช่น เตาสันกำแพง เตาเวียงกาหลง เตาวังเหนือ เตาพาน นอกจากนี้ก็มีเครื่องถ้วยจีน สุโขทัย สวรรคโลก เครื่องปั้นดินเผาพม่า เวียดนาม ให้ศึกษาเปรียบเทียบกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาดินเผารูปสัตว์จากแหล่งต่างๆ ทั้งรูปโค เต่า ช้าง ลิง ตัวนิ่มนกกระจอก เป็นต้น

ข้อมูลจาก : บุบผา จิระพงษ์. สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่,2544. หน้า 106.
ชื่อผู้แต่ง:
-