พิพิธภัณฑ์วัดชัยชนะสงคราม


พิพิธภัณฑ์วัดชัยชนะสงคราม หรือวัดท่าแค ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแค ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ก่อตั้งเมื่อปี 2545 เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมของเก่าของวัด เช่น พระพุทธรูปเก่า ถ้วยชามสังคโลก ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในชุมชนสมัยก่อนที่มอบให้ทางวัด ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ดังนั้นหากสนใจจะเข้าชม จะต้องติดต่อกับทางวัดก่อนจึงจะสามารถเข้าชมได้

ที่อยู่:
วัดชัยชนะสงคราม ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์:
055-513-990
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดชัยชนะสงคราม

พิพิธภัณฑ์วัดชัยชนะสงคราม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมของเก่าของทางวัด เช่น พระพุทธรูปเก่า ถ้วยชามสังคโลก ซึ่งไม่ได้มีการเปิดแสดงอย่างเป็นทางการ ดังนั้นหากมีผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ควรติดต่อกับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ (พระครูโสภณชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม) เนื่องจากวัดชัยชนะสงครามต้องการจัดให้มีสถานที่เก็บของเก่าของทางวัด จึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์วัดชัยชนะสงครามขึ้น โดยปัจจุบันได้ย้ายพิพิธภัณฑ์มาไว้ในภายในบริเวณวิหารของวัด

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=4 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ:
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ: