พิพิธภัณฑ์วัดหนองเชียงคา


ที่อยู่:
วัดหนองเชียงคา เลขที่ 150 บ้านหนองเชียงคา หมู่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดหนองเชียงคา

วัดหนองเชียงคา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2419 มีนามตามชื่อบ้าน (บ้านหนองเชียงคา) วัดนี้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชน ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรม (ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์) ได้มีการของบประมาณจากที่ต่างๆ เช่น จาก กทม. เพื่อต้องการที่จะทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเพื่อตำบล กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานที่ (มีขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 22 เมตร)เพื่อรวบรวมสิ่งของมีค่าของวัดหนองเชียงคาน ซึ่งมีวัตถุโบราณหลายชิ้น อาทิเช่น พระพุทธรูป คัมภีร์ใบลาน ยารักษาโรค ซึ่งในแต่ก่อนจะมีพ่อค้าของเก่าเข้าไปรับซื้อในราคาถูกเพราะไม่รู้ถึงคุณค่า ของสิ่งเหล่านี้จึงได้ขอรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นนี้ และเนื่องจากการไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงได้มีการขอทุนจากบริษัทจึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=17 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-