พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ


วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดตาก โดยมีองค์พระบรมธาตุและพระเจ้าทันใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้พระบรมธาตุองค์นี้ยังถือเป็นพระบรมธาตุประจำปีเกิดของนักษัตรมะแมด้วย ส่วนพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุนั้น จัดสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2544- 2545 ภายในจัดแสดงและเก็บรักษาพระพุทธรูปไม้ หีบพระธรรม ตู้พระธรรม ถ้วยชามสังคโลก อาวุธโบราณ เงินตราโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และวัตถุโบราณอื่น ๆ

ที่อยู่:
วัดพระบรมธาตุ ม. 3 ตำบลเกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทรศัพท์:
(055) 591-108
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ บางคนก็เรียก "วัดพระธาตุ" สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อมาในระยะหลังได้ขาดการทำนุบำรุงจึงได้กลายสภาพเป็นวัดร้างไป และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ประมาณ พ.ศ. 24401 ภายในวัดมีองค์พระบรมธาตุเป็นเจดีย์แบบพม่า ซึ่งจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองของประเทศพม่า ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีพระอุโบสถตกแต่งด้วยไม้แกะสลักปิดทองเรื่องพุทธประวัติ ส่วนวิหารสร้างด้วยไม้สัก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง และมีพระเจ้าทันใจประดิษฐานด้วย

วัดพระบรมธาตุมีการสร้างพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ ผู้ริเริ่มสร้างคือพระครูพิทักษ์บรมธาตุ เริ่มสร้างเมื่อ 13 ส.ค. 2544 แล้วเสร็จวันที่ 24 มิ.ย. 2545 ใช้งบประมาณ 3,066,448 บาท พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ภายในเก็บรักษาพระพุทธรูปไม้ ถ้วยชามสังคโลก อาวุธโบราณ เงินโบราณ เครื่องใช้โบราณ หีบธรรม ตู้ธรรม และวัตถุโบราณอื่นๆ และยังมีสิ่งของหลายอย่างแต่ยังจัดแสดงไม่เป็นระเบียบ เมื่อก่อนพิพิธภัณฑ์มีการเปิดอย่างอิสระแก่ประชาชนที่มาแวะชม แต่เมื่อปลายปี 2548 มีพระพุทธรูปหายไป พิพิธภัณฑ์เลยต้องปิด จะเปิดเมื่อมีคนมาขอชมและต้องมีผู้คอยดูแล

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=7 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-