พิพิธภัณฑ์วัดวังหม้อ


ที่อยู่:
วัดวังหม้อ ม. 5 ตำบลเกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทรศัพท์:
055-550236
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดวังหม้อ

วัดวังหม้อสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2201 มีนามตามชื่อบ้าน ซึ่งก็คือบ้านวังหม้อ โดยวัดนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชน วัดวังหม้อเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ มีวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูป ซึ่งได้ทำการเก็บรักษามาตลอด โดยได้คุณลุงเดช เคลือบวัง มาช่วยในการพัฒนา โดยทำการจัดหาที่เพื่อทำการเผยแผ่และอนุรักษ์เก็บรักษา โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักวิชาการมาช่วยในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดวังหม้อ พิพิธภัณฑ์วัดวังหม้อ มีวัตถุโบราณประมาณ 100 ชิ้น

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=8 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ:
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ: