ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตาก โรงเรียนตากพิทยาคม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนตากพิทยาคม ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์:
055-511-134
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ในวันและเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2522
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล