พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งกระเชาะ


พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งกระเชาะ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงของเก่าของโบราณของวัด ซึ่งมีอายุตั้งแต่ปี 2203 ได้แก่ พระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้ภายในวัดสมัยก่อน วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทางสถาปัตยธรรมของโบสถ์หลังเก่าที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้เก่าในสมัยก่อนของท้องถิ่น โดยสิ่งของต่าง ๆ จัดแสดงรวมกันไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้ของท้องถิ่น

ที่อยู่:
วัดทุ่งกระเชาะ เลขที่ 135 บ้านทุ่งกระเชาะ หมู่ 6 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
โทรศัพท์:
(084) 819-8246
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วัดทุ่งกระเชาะ

ภายในวัดทุ่งกระเชาะ มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ โบสถ์เก่า หอระฆังเก่า อายุราว 50 ปี ซึ่งมีลุงคำ ดอกคำแดง ชาวหมู่ 4 เป็นผู้สร้าง หอธรรมเก่า ผู้สร้างคือปู่หลวงสอย ซึ่งเป็นช่างไม้เก่า นอกจากนี้ยังมีต้นมะม่วงอายุกว่า 200 ปี อยู่ภายในบริเวณวัด ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ ได้มีการนำโบราณวัตถุจัดแสดงอยู่ภายในตู้ต่างๆ ประกอบด้วย หม้อไห เครื่องถ้วยชามที่มีการขุดพบที่บ้านลีซอ ตำบลทุ่งกระเชาะ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปเก่า หีบธรรม คัมภีร์ใบลาน ระฆังเก่า เครื่องทองเหลือง และของใช้ที่ชาวบ้านนำมาบริจาคได้แก่ ปิ่นโต กาน้ำ ขันน้ำตะเกียง ขันโตก ลูกคิด พาน แจกัน เป็นต้น สำหรับโบราณวัตถุ และของเก่าเหล่านี้ได้มีหน่วยงานเข้ามาทำทะเบียนสิ่งของไว้แล้ว การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดทุ่งกระเชาะเริ่มจาก ปี พ.ศ. 2546 นายกเทศมนตรี นายกำจัด นิลจันทร์ ได้ทำตู้เก็บของสำหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุ และของเก่าที่ชาวบ้านร่วมใจกันนำมาบริจาค ซึ่งเดิมได้เก็บรักษาไว้ภายในกุฏิ จึงได้นำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้เยี่ยมชม

ข้อมูลจาก: เวบไซต์พิพิธภัณฑ์ชุมชนตาก [http://www.cmtak.com/index.php?menu=museum&museum_id=6 accessed 20090224]
ชื่อผู้แต่ง:
-