พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งลาดหญ้า


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดทุ่งลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์:
089-9119682
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
สรีระหลวงพ่อลำใย (พระมงคลสิทธิคุณ)
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล