หอดูดาวเกิดแก้ว


หอดูดาวเกิดแก้ว เป็นหอดูดาวของเอกชน จัดตั้งขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2538 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพลอากาศโทสำเริง - นางกัลยา เกิดแก้ว และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและสนใจในด้านดาราศาสตร์ ภายในบริเวณจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการดูดาว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโลกและอวกาศ ปลูกฝังความรักธรรมชาติแก่เยาวชน บนความเชื่อว่า "ความงดงามแห่งห้วงจักรวาล สามารถปลุกจิตสำนึกของมนุษย์ ให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เพื่อที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกันโดยสันติ และปฏิบัติต่อสรรพสิ่งอย่างสร้างสรรค์" ระหว่างปี พ.ศ.2536 - 2554 หอดูดาวเกิดแก้วได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)" เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูและนักเรียนทำงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์ lesa.biz อย่างไรก็ตาม ทุนดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ปัจจุบันหอดูดาวเกิดแก้วได้ยุติกิจการแล้ว ทว่า LESA ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านอวกาศต่อไป

ที่อยู่:
ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์:
0-1848-6432
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
จัดการโดย:
สถานะ:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ย้อนวันวานวัยเยาว์ก่อนเข้าสู่วัยทีน "13 ปี หอดูดาวเกิดแก้ว"

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 4 ม.ค. 2553;04-01-2010

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 06 สิงหาคม 2556


ไม่มีข้อมูล

ย้อนวันวานวัยเยาว์ก่อนเข้าสู่วัยทีน "13 ปี หอดูดาวเกิดแก้ว"

ค่ำคืนแห่งฝนดาวตกเจมินิดส์ 13 ธันวาคม 52 "น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว" ครูใหญ่แห่งหอดูดาวเกิดแก้ว เป่าเค้กฉลองครบรอบ 13 ปี หอดูดาวล่วงหน้า 1 วัน พร้อมย้อนวันวานให้ลูกศิษย์นักดูดาวรุ่นเยาว์ที่รอฟังอย่างตั้งใจ "ตอนเด็กผมเคยสงสัยว่าดวงจันทร์นั้นเป็นโคมไฟดวงใหญ่ จนกระทั่งสหรัฐฯ ส่งยานอพอลโล 11 ไปยังดวงจันทร์ จึงรู้ว่าที่แท้ดวงจันทร์ก็ไม่ใช่โคมไฟอย่างที่คิดไว้"
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-