พิพิธภัณฑ์สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวน


อำเภอพนมทวน เดิมมีชื่ออำเภอว่า อำเภอเหนือ ต่อมา ในรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2374) ทรงแบ่งเขตจังหวัดกาญจนบุรี และที่ตั้งจังหวัดใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อ อำเภอเหนือ เป็นอำเภอบ้านทวน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีภูเขา ซึ่งคำว่า พนม แปลว่า ภูเขา ส่วนทวน นั้น มาจากแม่น้ำไหลทวนไปทางทิศเหนือ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปรับปรุงการปกครองหัวเมืองใหม่ อำเภอบ้านทวน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอพนมทวน มาตั้งแต่พ.ศ. 2433 ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์ เดิมเป็นโรงพักหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวน เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูงประมาณ 2 เมตร หลังคามุงด้วยสังกระสี เมื่อมีการสร้างโรงพักหลังใหม่ โรงพักหลังเดิมจึงถูกทิ้งร้าง ต่อมาได้รับงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาจำนวน 300,000 บาท โดยการนำของ พ.ต.อ.ณรงค์ ทรัพย์เย็น ผกก.สภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในขณะนั้นที่อยากจะเก็บรักษาโรงพักเก่าไว้ และจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์

ที่อยู่:
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวน หมู่ 3 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์:
0-3457-9053
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวน

ในราวพ.ศ.2470 - 2474 หรือในสมัยรัชกาลที่ 7 จังหวัดกาญจนบุรียังคงมีสภาพเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์และประชากรยังไม่หนาแน่นนัก กระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นได้ตั้งสถานีตำรวจภูธรขึ้นที่ อ.พนมทวน เพื่อให้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในเขต อ.พนมทวน อ.เลาขวัญ และ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งในสมัยก่อนอยู่ในเขตปกครองเดียวกัน อาคารสถานีตำรวจหรือโรงพักหลังเก่าแห่งนี้จึงมีอายุกว่า 80 ปี แล้ว

ความสำคัญและเก่าแก่ของ อ.พนมทวน คือเป็นสามอำเภอแรกนับตั้งแต่ก่อตั้ง จ.กาญจนบุรีเดิมชื่อว่า อ.เหนือ เนื่องจากอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2374) ทรงแบ่งเขตจังหวัดกาญจนบุรีและที่ตั้งจังหวัดใหม่ จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอเหนือเป็น อำเภอบ้านทวน อันมาจากสภาพภูมิประเทศ ที่มีภูเขาและแม่น้ำที่ไหลทวนไปทางทิศเหนือ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปรับปรุงการปกครองหัวเมืองใหม่ อำเภอบ้านทวนจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อำเภอพนมทวน ตั้งแต่ รศ. 114 หรือ พ.ศ. 2433

อาคารโรงพักอ.พนมทวน หลังเก่า ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอพนมทวน ด้านหลังที่ทำการของสถานีตำรวจในปัจจุบัน สภาพอาคารก่อนได้รับการซ่อมแซมนั้นทรุดโทรมมากเป็นเพียงอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงหลังคามุงสังกะสีใกล้พัง 

เมื่อท่านพ.ต.อ.ณรงค์ ทรัพย์เย็น ผกก.สภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในขณะนั้นได้ทำงานอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้เดินทางมาที่ สภ.พนมทวน และเห็นคุณค่าความสำคัญของอาคารหลังนี้ว่าในอนาคตน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของชุมชน หรือหน่วยงานของตำรวจเองในแง่ประวัติศาสตร์การปกครอง อีกทั้งยังเป็นอาคารสถานีตำรวจยุคเก่าหลังของภาคที่ 7 ที่หลงเหลืออยู่ แห่งเดียว ท่านจึงได้ทำการของบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาประมาณ 300,000 บาท และบูรณะซ่อมแซมใน พ.ศ. 2550 จนอาคารหลังนี้จนมีสภาพดีขึ้นในปัจจุบัน 

อาคารไม้หลังเล็กๆ แห่งนี้ติดป้ายด้านหน้าว่า สถานีตำรวจภูธร อ.พนมทวน เมื่อเดินขึ้นไปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของการปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจยุคเก่า เริ่มจากประตูทางเข้าซึ่งไม่ได้ทำด้วยไม้ แต่กลับทำด้วยลูกกรงตาข่ายเหล็กบานเลื่อน หากให้คาดเดาเองก็อาจจะคิดได้ว่าเป็นลูกกรงป้องกันนักโทษคดีอุจฉกรรณ์ที่จะแหกคุกออกไปได้ แต่ความเป็นจริงแล้วลูกกรงนี้เอาไว้ป้องกัน “เสือ” เสือที่เป็นสัตว์จริงๆ ไม่ใช่คำเปรียบเปรยโจรร้าย เพราะในยุค 60 – 80 ปีที่แล้วนั้น บริเวณรอบๆ โรงพักพนมทวน ยังคงแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ สิงสาราสัตว์ชุกชุม จนบางครั้งในยามค่ำคืน เสือลายพาดกลอนได้กลิ่นมนุษย์ที่อยู่ในโรงพัก ถึงกับขึ้นบันไดมาเยี่ยมกันถึงที่ ไม่มีตำรวจคนใดกล้าออกไปอยู่เวรยามด้านนอก ทั้งนักโทษและตำรวจในยามค่ำคืนจึงต้องถูกขัง อยู่ภายในเหมือนกันหมด 

ด้านในอาคารสมัยก่อนจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ด้านหนึ่งจะมีลูกกรงสำหรับขังนักโทษ และอีกด้านเป็นโต๊ะทำงานของตำรวจ แต่ปัจจุบันถูกปรับแต่งให้กลายเป็นห้องโล่งห้องเดียว บริเวณเสากลางอาคารตกแต่งด้วยภาพถ่ายตำรวจสมัยก่อน บางภาพก็ถ่ายตอนจับโจรผู้ร้าย บางภาพก็เป็นภาพหมู่นายตำรวจหน้าอาคารเก่าแห่งนี้ ปัจจุบันนายตำรวจเก่าที่ทันยุคใช้งานอาคารเหลือแค่ 2-3 คน เล่าเรื่องราวการจับโจรผู้ร้ายสมัยก่อนไว้ว่ามีความยากลำบากมาก หากเดินด้วยเท้ากว่าจะไปจับโจรที่อำเภอใกล้เคียงได้ก็ใช้เวลา 2 – 3 วัน หากโชคดีมีม้าขี่ไปก็จะรวดเร็วขึ้นหน่อย และนอกจากต้องระวังโจรผู้ร้ายแล้ว ก็ยังต้องคอยระวังสัตว์ป่าที่อันตรายต่างๆ เช่น เสือ งู อีกด้วย ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นการเดินทางด้วยจักรยาน และรถยนต์ตามลำดับ

ด้านขวาของอาคารมีตู้เก็บเอกสารเขียนไว้ว่าบัญชีกลางข่าวรับ และมีกระดาษจดบันทึกแจ้งคดีความต่างๆ เอกสารเก่าเหล่านี้พบอยู่ใต้ฝ้าเพดานอาคารเมื่อครั้งซ่อมแซม โดนมอดปลวกกัดแทะไปจำนวนมาก จึงถูกเผาทิ้งทำลายเกือบหมด เหลือแค่กระดาษจดและสมุดเก่าๆ บางเล่มวางโชว์ไว้ในชั้นไม้เท่านั้น บนตู้ไม้เก็บเอกสารนี้มีหมวกตำรวจยุคเก่าที่ทำจากโลหะวางประดับอยู่ หากอยากทราบว่าเป็นยุคสมัยใดก็สามารถนำตราเครื่องหมายไปเปรียบเทียบได้ รอบๆ อาคารประดับไปด้วยอาวุธปืนสั้นปืนยาวแบบต่างๆ เช่น อาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปืนลูกซองพกสั้น อาวุธปืนยาวคาร์บิน (ปลย.87) 

อาคารสถานีตำรวจ อ.พนมทวนแห่งนี้ยังมิได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบ ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นและกำลังหาแนวทางในการจัดพิพิธภัณฑ์อยู่ ในด้านการใช้งาน ทุกปีในวันตำรวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม นายตำรวจทุกคนที่ สภอ.พนมทวนจะมาร่วมกันทำบุญที่อาคารแห่งนี้ หากสนใจเข้าชมต้องนัดล่วงหน้า ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

มัณฑนา ชอุ่มผล เขียน/ถ่ายภาพ

ข้อมูลจาก: การสำรวจเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554
ชื่อผู้แต่ง:
-