พิพิธภัณฑ์ Weary Dunlop


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โฮมพุเตยรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์:
0-2454-0345
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 09.00-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล