พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดดอนมูล


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดดอนมูล 9 หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:
090-945-6925
โทรสาร:
054-774-531
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 8.00 - 18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
siriwut123@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2560
ของเด่น:
พระพุทธรูปไม้โบราณ, ข้าวของเครื่องใช้ในอดีต
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล