ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา บ้านสองแคว


ที่อยู่:
บ้านสองแคว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์:
0-1030-2132
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2544
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล