หออัตลักษณ์นครน่าน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ตรงข้ามร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ถ.ยันตรกิจโกศล อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์:
089-2660458
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองน่าน
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล