โฮงเจ้าฟองคำ


ที่อยู่:
บ้านเลขที่ 8 ซอย 2 บ้านพระเกิด ถ.สุมนเทวราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์:
054-710537
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 10.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เรียนประวัติศาสตร์เมือง "น่าน" ผ่าน "พิพิธภัณฑ์ชุนบ้านพระเกิด" และ "โฮงเจ้าฟองคำ"

ชื่อผู้แต่ง: เชตวัน เตือประโคน | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 32 ฉบับที่ 11 กันยายน 2554

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

โฮงเจ้าฟองคำ จังหวัดน่าน

โฮงเจ้าฟองคำ หรือ The Noble House คือบ้านเลขที่ 8 ซอย 2 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเถอเมือง จังหวัดน่าน มีอายุกว่า 100 ปีแล้ว วันนี้ เราจะโบกมืออำลาเมืองน่านกันที่โฮงเจ้าฟองคำแห่งนี้..ค่ะ คำว่า “ โฮง “ เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย เดิมเป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมา หลานเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 11 ของราชวงศ์หลวงติ๋นมหาวงศ์ อยู่ติดกับคุมแก้ว ที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครน่านในเวียงเหนือ
ชื่อผู้แต่ง:
-