พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก


วัดชมภูเวก เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา อุโบสถเก่าและวิหารภายในมีภาพจิตรกรรมที่งดงามโดยเฉพาะภาพแม่พระธรณีบีบมวยผมที่เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งของภาพมารผจญ ว่ากันว่าเป็นผลงานชั้นครูที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก ริเริ่มก่อตั้งโดยพระสมุห์สุทธิพงษ์ สิริวฑฒโน เจ้าอาวาสวัดชมภูเวก และนายวีระโชติ ปั้นทอง ชาวท่าทราย นนทบุรี ที่ตระหนักในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของวัดและชุมชน โดยใช้พื้นที่ด้านบนของศาลาการเปรียญเป็นส่วนจัดแสดง และได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์พิศาล บุญผูก เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานจัดทำพิพิธภัณฑ์ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.ชุมชนท่าทราย 2.ประวัติและโบราณสถานวัดชมภูเวก 3.เอกสารโบราณของวัดชมภูเวก 4.ประณีตศิลป์และศิลปวัตถุ 5.เครื่องมือและของใช้ผู้คนในชุมชน โดยวัตถุสิ่งของชิ้นสำคัญอาทิ ธรรมาสน์ทรงบุษบก ตู้พระธรรมลายรดน้ำ คัมภีร์พระอภิธรรม เครื่องปั้นดินเผา

ที่อยู่:
วัดชมภูเวก ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์:
029671348
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
ของเด่น:
เอกสารโบราณวรรณกรรมภาษามอญอายุกว่า 300 ปี, ธรรมาสน์ทรงบุษบก, ตู้พระธรรมลายรดน้ำ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก

ชื่อผู้แต่ง: พิศาล บุญผูก | ปีที่พิมพ์: 2562

ที่มา: นนทบุรี: สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แหล่งค้นคว้า: https://library.stou.ac.th/books-review/wat-chomphuwek/

โดย: ศมส.

วันที่: 01 พฤษภาคม 2564

ดูลิงค์ต้นฉบับ


ไม่มีข้อมูล