พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดชมภูเวก ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์:
ไม่เสียค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวันเวลา 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
เอกสารโบราณวรรณกรรมภาษามอญอายุกว่า 300 ปี
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล