พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกลกรมชลประทาน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
กรมชลประทาน ปากเกร็ด 78 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์:
0-2583-6050
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันและเวลาราชการ กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
kromchol@mail.rid.go.th
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล