พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกลกรมชลประทาน


พิพิธภัณฑ์เครื่องจักกล กรมชลประทาน ถือกำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรกคือนำเสนอผลงานและวิวัฒนาการของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประวัติและวิวัฒนาการมายาวนานถึง 105 ปี โดยมีงานเครื่องจักร เป็นตัวจักรสำคัญขับเคลื่อนการปฎิบัติงานให้ลุล่วงตามภารกิจ ประการต่อมาคือ เพื่อรำลึกถึงและเชิดชูเกียรติ นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี ซึ่งเป็นปูชณียบุคคล ผู้มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนางานเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ให้ก้าวเข้าสู่ยุคทอง ลักษณะการจัดแสดงคือ มีทั้งเลักษณะพิพิธภัณฑ์ฺกลางแจ้ง ที่จัดแสดงเครื่องมือ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ใช้งานในระบบชลประทานของกรมชลประทาน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และนิทรรศการภายในอาคารนำเสนอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานชลประทาน เอกสารสำคัญ

ที่อยู่:
กรมชลประทาน ปากเกร็ด 78 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์:
0-2583-6050
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันและเวลาราชการ กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
kromchol@mail.rid.go.th
ของเด่น:
เครื่องมือ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ใช้งานในระบบชลประทานของกรมชลประทาน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล