พิพิธภัณฑ์ไฮเนเก้น


ที่อยู่:
บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่ จำกัด 111 หมู่2 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรีไทรน้อย ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์:
0-2985-5001 ต่อ 131
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://www.tapb.co.th/en/brewery/brewery_tour.html
อีเมล:
brewerytour@tapb.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
องค์กรธุรกิจ
เนื้อหา:
อื่น ๆ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล