พิพิธภัณฑ์ไฮเนเก้น


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่ จำกัด 111 หมู่2 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรีไทรน้อย ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์:
0-2985-5001 ต่อ 131
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
brewerytour@tapb.co.th
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล