พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน)


การทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพของชาวมอญมาแต่ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำอิรวดี เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่างเกาะเกร็ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ โอ่งสลัก หรือหม้อสลัก หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า "หม้อลายวิจิตร" ที่มีสัดส่วนและการตกแต่งงดงาม หม้อลายวิจิตร รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่เคยใช้ในอดีต ได้รับการจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง "บ้านกวานอาม่าน" ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านช่างปั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ริเริ่มโดยคุณพิศาล บุญผูก ซึ่งเป็นชาวเกาะเกร็ดโดยกำเนิด มีความรู้และเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์และภาษามอญ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นบ้านพักอาศัยเป็นสถานที่จัดแสดง

ที่อยู่:
19 หมู่ 7 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์:
0-2584-5086
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2525
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (บ้านกวานอาม่าน)

การทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพของชาวมอญมาแต่ครั้งตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำอิรวดี เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่างเกาะเกร็ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะคือ โอ่งสลัก หรือหม้อสลัก หรือที่เรียกในปัจจุบันว่า "หม้อลายวิจิตร" ที่มีสัดส่วนและการตกแต่งงดงาม หม้อลายวิจิตร รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่เคยใช้ในอดีต ได้รับการจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง "บ้านกวานอาม่าน" ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านช่างปั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ริเริ่มโดยคุณพิศาล บุญผูก เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญได้อย่างชัดเจน อาทิ เจี่ยม (กะละมัง) หม้อสงกรานต์ซึ่งใช้ใส่ข้าวแช่นำไปถวายพระในวันสงกรานต์ ฯลฯ


ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 101.
ชื่อผู้แต่ง:
-