พิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Museum


ที่อยู่:
69/275 หมู่ 1 ซอยศรีสมาน 8 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์:
080-2896055, 086-6269521
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-20.00 น.
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 100 บาท
เว็บไซต์ / FB:
http://www.tooneymuseum.com/, https://www.facebook.com/TooneyMuseum/info
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ส่วนบุคคล
เนื้อหา:
อื่น ๆ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล