พิพิธภัณฑ์ของเล่น Tooney Museum


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
69/275 หมู่ 1 ซอยศรีสมาน 8 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์:
080-2896055, 086-6269521
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-20.00 น.
ค่าเข้าชม:
ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 100 บาท
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล