พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
ของเด่น:
ของโบราณที่เก็บรวบรวมไว้หลายยุคสมัย เช่น พระเครื่อง พระบูชา เครื่องทองเหลือง เครื่องเงิน
จัดการโดย:
เนื้อหา:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล