พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดประตูป่าม่วงจุม


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
95 หมู่ 4 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
โทรศัพท์:
099-2925922 พระวุฒิภัทร ญาณวิสุทธเมธี
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
Cmwebmaster@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2545
ของเด่น:
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล