พิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือหริภุญชัย


ที่อยู่:
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์:
053-560144
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 8.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
ของเด่น:
ผ้าทอยกดอก, ผ้าทอโบราณ
จัดการโดย:
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา:
ผ้า / สิ่งทอ
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล