พิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมันสามทหาร


ที่อยู่:
ปั้มสามทหารเก่า สี่แยกประตูลี้ สวนคุณธรรมสมานสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์:
084-5005182
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมันสามทหาร

พิพิธภัณฑ์ปั้มน้ำมันสามทหาร จัดตั้งขึ้นโดยชมรมหริภุญไชยคลับและทีมงานพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน เมื่อปี 2550 โดยเป็นปั๊มน้ำมันสามทหาร ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มจึงได้ประสานงานกับ ปตท. ขอให้เก็บรักษาพื้นที่และการติดตั้งหัวปั๊มหรือห้องขายไว้ตามเดิม โดยทางกลุ่มเป็นผู้จัดหาวัตถุจัดแสดงมาใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ส่วนหนึ่งหาจากนักสะสมของเก่าจากเว็บไซต์โค้กไทยดอตคอม
 
พิพิธภัณฑ์ปั๊มสามทหารตั้งอยู่ที่สวนคุณธรรมสมานสามัคคี อำเภอเมืองลำพูน การจัดแสดงประกอบด้วย (1) ห้องค้าที่เป็นห้องที่ล้อมรอบด้วยกระจกใสบานใหญ่ ผู้ชมสามารถชมวัตถุจัดแสดงได้จากด้านนอก สิ่งจัดแสดงประกอบด้วยป้ายร้านขนาดต่างๆ โดยมีตราหรือโลโก้ที่เป็นพื้นสีเหลืองและภาพทหารสามเหล่าทัพ นอกจากนี้ มีหนังสือวารสารสามทหารในช่วงเวลาต่างๆ กัน หนังสือคู่มือ “น้ำมันสามทหาร เพื่อราชการและประชาชน” และตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ เช่น น้ำมันเครื่อง หัวน้ำมันเครื่อง น้ำยาเติมหม้อน้ำ รวมถึงภาพเก่าที่จัดแสดงลักษณะการให้บริการในอดีต (2) ส่วนที่เป็นหัวปั๊มจ่ายน้ำมัน ด้านหลังอาคารมีห้องเล็กๆ แต่ผู้ชมไม่สามารถเข้าไปได้ หากดูจากภายนอกจะเป็นประวัติย่อของพิพิธภัณฑ์ “หอประวัติปิโตรเลียม” มีคำบรรยายที่กล่าวถึงที่มาของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก: สำรวจภาคสนามวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
ชื่อผู้แต่ง:
-