พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน


ที่อยู่:
วัดห้วยกาน 235 หมู่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทรศัพท์:
087-1789262 (พระครูสิริสุตาภิรัต), 084-0416478 (คุณจันทร์เพ็ญ)
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม 1 วัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
ช่อฟ้าอุโบสถหลังเก่า,ผ้าปูนั่งอาสนะ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายงานการจัดเก็บองค์ความรู้กิจกรรม พิธีการส่งเคราะห์หลวง(เอกสารเย็บเล่ม)

ชื่อผู้แต่ง: พระครูสิริสุตาภิรัต และคณะ | ปีที่พิมพ์: ไม่ระบุปีพิมพ์

ที่มา: วัดห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 10 พฤศจิกายน 2555


ไม่มีข้อมูล