พิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย วัดจามเทวี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดจามเทวี ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เรื่องเล่าของครูบาฯ ศรัทธามีชีวิต...

ชื่อผู้แต่ง: อัครวิทย์ ชูเกียรติศิริชัย | ปีที่พิมพ์: 4 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ครูบาเจ้าศรีวิจัย...

ชื่อผู้แต่ง: สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน | ปีที่พิมพ์: 3097

ที่มา: พิมพ์เนื่องในโอกาสงานไหว้สาปารมี 133 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย วันที่ 11 มิถุนายน 2554

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

เรื่องเล่าของครูบาฯ ศรัทธามีชีวิต

เรื่องราวของ 'ครูบาศรีวิชัย' จะถูกนำมาเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน นับเป็นความโชคดีที่ได้เกิดและเติบโตในสังคมพราหมณ์-พุทธ-ผี ซึ่ง ‘ความดี’ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้คนธรรมดามีโอกาสได้เลือกที่จะจดจำ ‘เรื่องเล่า’ ของ ‘ใครบางคน’ ในหลากหลายมิติ นั่นคือช่องทางที่ทำให้ สงฆ์ โจร ชี เศรษฐี ยาจก ฯลฯ มีโอกาสที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น ‘เรื่องเล่า’ ประจำท้องถิ่นได้มากพอๆ กัน โดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง ‘สถานที่’ ‘เวลา’ และ ‘อุดมการณ์ส่วนบุคคล’
ชื่อผู้แต่ง:
-