พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน


ที่อยู่:
เลขที่ 10 ถนนวังซ้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์:
053-511500, 084-6112250
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2550
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ชมบรรยากาศโรงหนังเก่า “หริภุญชัยรามา” รำลึกอดีตเมืองลำพูน ที่ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง”

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 25 ส.ค. 2556;25-08-2013

ที่มา: ผู้จัดการ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 27 สิงหาคม 2556

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: พื้นที่ของการให้ความหมายและการรับรู้ต่ออดีตของลำพูน

ชื่อผู้แต่ง: อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล | ปีที่พิมพ์: เมษายน 2553;April 2010

ที่มา: วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 09 พฤศจิกายน 2558


รีวิวของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเมืองลำพูน โดยใช้คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน คุ้มเจ้าเมืองลำพูนที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในลำพูน อายุกว่า 95 ปี เป็นที่จัดแสดง โดยมีเทศบาลเมืองลำพูน และกลุ่มกวงแหวน หละปูน เป็นผู้ริเริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น 
 
พื้นที่จัดแสดงประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 
(1) พื้นที่ชั้นล่างอาคารจัดแสดงประวัติคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ครั้งสมัยเจ้าราชสัมพันธวงษ์ ได้พำนักพร้อมครอบครัว บริวาร การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้งานของคุ้มตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง นอกจากนี้ยังนำแผนที่เก่ามาขยาย แสดงให้เห็นพัฒนาการของเมืองลำพูน และภาพถ่ายเก่าที่สะท้อนเหตุการณ์ต่างๆ ของเมืองลำพูน ตั้งแต่ครั้งปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการประกวดนางงาม 
 
(2) พื้นที่ด้านหลังอาคารเป็นการจำลองโรงภาพยนตร์เก่าของลำพูน “หริภุญชัยรามา”  และจำลองห้องเรียนที่แสดงหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โต๊ะ เก้าอี้ไม้ และกระดานดำ ชอล์ก 
 
 (3) พื้นที่แสดงกลางแจ้งนอกอาคาร ได้แก่ ลานวัฒนธรรมที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมถึงร้านค้าจำลองในแบบเมืองลำพูน ที่ขายข้าวของกินของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ร้านกาแฟ ร้านขายของชำ ร้านถ่ายรูป 
 
 (4) พื้นที่ชั้นสองของอาคารเป็นพื้นที่เปิดโล่ง  ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ เช่น การสอนดนตรี พิณเปี๊ยะ แก่เยาวชนและผู้สนใจ ตามผนังอาคารยังประดับภาพของพ่ออุ้ยที่เคยเล่นพิณเปี๊ยะ ภาพที่น่าสนใจภาพหนึ่งคือ ภาพของนักวิจัยชาวอเมริกันที่เข้ามาศึกษาเรื่องพิณเปี๊ยะเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา 
 
คุณนเรนทร์ ปัญญาภู หนึ่งในผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ กล่าวถึงการจัดการของพิพิธภัณฑ์ในหลายๆ แง่มุม อาทิ การหาทุนโดยการทอดผ้าป่าพิพิธภัณฑ์ การเรี่ยรายเงินบริจาคโดยให้หนุ่มสาวกลุ่มกวงแหวนเป็นอาสาสมัครในการหาทุนและทำกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เคยทำมา การฉายภาพยนตร์เก่าที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อนุรักษ์ภาพยนตร์ย้อนยุค การจัดกิจกรรมในลานวัฒนธรรมดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง คือการทำตุงและว่าว แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องตามที่ตั้งใจไว้
 
การจัดหาสิ่งของเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ นอกจากไปจำลองเอกสารจดหมายเหตุ และการรับบริจาคสิ่งของต่างๆ แล้ว ยังใช้เครือข่ายของผู้สะสมของเก่าด้วยการประกาศรับบริจาคและรับซื้อในเว็บไซต์ของกลุ่มเครือข่าย เช่น โค้กไทยดอตคอม นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรอย่างสถาบันหริภุญไชย ที่ทำงานด้านการจัดการความรู้ของท้องถิ่น เข้ามาสนับสนุนด้านข้อมูลและกิจกรรม
 
ข้อมูลจาก: สำรวจภาคสนามวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชมบรรยากาศโรงหนังเก่า “หริภุญชัยรามา” รำลึกอดีตเมืองลำพูน ที่ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง”

“ลำพูน” เป็นเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เราสามารถเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและประวัติศาสตร์ศิลป์ของลำพูนกันได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลำพูน ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าที่พบในลำพูน แต่สำหรับใครที่อยากชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชมบ้านเก่าและภาพเก่าๆ ของคนลำพูนในอดีต ก็ต้องมาที่ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง” ที่ตั้งอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเอง สถานที่ตั้ง “พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง” เดิมเป็นคุ้มเก่าของเจ้าราชสัมพันธวงษ์ กับเจ้าหญิงส่องหล้า ตัวบ้านสร้างขึ้นเมื่อปี 2455 ในสมัยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 10
ชื่อผู้แต่ง:
-