ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลทุ่งแต้


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์:
081-621-3542 พระมหาพละ ฐานงฺกโร (ประธานศูนย์) 089-7203416 นายเศกสรรค์ ศิริรัตนะภากร (เจ้าหน้าที่ศูนย์)
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 8.00 – 16.00 น. (กำลังปรับปรุงอาคาร)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
ของเด่น:
ของภูมิปัญญาของคนโบราณ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล