พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก


พิพิธภัณฑ์พญาคันคาด ตั้งอยู่ภายในอุทยานสวรรค์วิมานพญาแถน หรือมหายุทธแดนอีสาน อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้นเป็นรูปร่างพญาคันคาก (เลียนแบบกายภาพของคางคก) มีความสูงถึง 19 เมตร ภายในประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้ ชั้นที่ 1 จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองยโสธร ชั้นที่ 2 จัดแสดงตำนานพญาแถนและพญาคันคาก ชั้นที่ 3 จัดแสดงตำนานและเรื่องราวของบั้งไฟ ชั้นที่ 4 จัดแสดงอัตลักษณ์ของเมืองยโสธร และชั้นที่ 5 เป็นจุดชมวิวเมืองยโสธร

ที่อยู่:
อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์:
045 714 212
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 10.00- 16.00 น.
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
ของเด่น:
ความเป็นมาของบั้งไฟ โดยจัดฉายเป็นภาพยนตร์ 4 มิติ และนิทรรศการเกี่ยวกับคางคกชนิดต่างๆ ที่พบได้ในเมืองไทย
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล