โฮงประวัติศาสตร์ยโสธร โดย ชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร


ที่อยู่:
17-19 ถนนนครปทุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์:
045-710-0095 , 082-482-6084
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 8.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

งานพิพิธภัณฑ์ครั้งที่3

การมีส่วนร่วมของชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร
ชื่อผู้แต่ง:
-

งานพิพิธภัณฑ์ครั้งที่3

การมีส่วนร่วมของชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร
ชื่อผู้แต่ง:
-

รีวิวของโฮงประวัติศาสตร์ยโสธร

 
“โฮงประวัติศาสตร์ยโสธร”ของชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธร เกิดขึ้นโดยความรักในการสะสมวัตถุโบราณ จาก 1 ชิ้น เป็น 2 ชิ้น จนปัจจุบันเป็น 100 ชิ้น ตั้งแต่คุณสมพงษ์ อยู่คง อายุ 12 ปี (พ.ศ. 2529) จากการสะสมวัตถุโบราณ ต่อมาจึงเกิดความอยากรู้ประวัติความเป็นมาของวัตถุโบราณและประวัติท้องถิ่นตามมา จึงได้เขียนประวัติศาสตร์จังหวัดยโสธรขึ้นตามเอกสารโบราณ และเรื่องเล่าของชุมชนต่างๆ  จนเป็นหนังสือ “เล่าเรื่องยโสธร”
 
วัตถุโบราณที่จัดแสดงภายในโฮงประวัติศาสตร์ยโสธร มีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์มีวัตถุชิ้นเด่นๆ ดังนี้ หนังสือกฎหมายตราเมืองยศสุนทร เครื่องยศเจ้าเมืองยโสธร อาวุธเมืองยศสุนทร วัตถุโบราณต่างๆ และหนังสือประวัติศาสตร์ของจังหวัดยโสธร (เรื่องเล่ายโสธร)
 
และในปัจจุบันโฮงประวัติศาสตร์ยโสธรมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วย
1.    พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณและโฮงประวัติศาสตร์
2.    กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยว
3.    กลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธร
4.    กลุ่มโฮมสเตย์ไทย ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

------------------------------------------
วริสรา แสงอัมพรไชย / สรุป
ข้อมูลจาก :การประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2555  ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม
ชื่อผู้แต่ง:
-