จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๑ อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๓ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๔ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๕ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๖ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดทรายมูลเมือง ๗ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170