จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๑ (วาตมิคคชาดก)

ไฟล์ pdf

วัดศรีชุม

จำนวน 54 รายการ

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๓๑ (วาตมิคคชาดก)

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๒ (กาฬกัณณีชาดก)

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๘๖ (ไม่ระบุชื่อเรื่อง)

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๒๒ (นิโครธชาดก)

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๖๙ (ตโยธัมมชาดก)

จารึกภาพชาดกวัดศรีชุม แผ่นที่ ๗๘ (อสาตมันตชาดก)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170