จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึก

จำนวน 18 รายการ

1. จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง อ่านเพิ่มเติม >
2. จารึกภาษาจีนที่ระฆังวัดไลย์ อ่านเพิ่มเติม >
3. จารึกภาษาจีนที่ระฆังโบราณวัดดอนรัก อ่านเพิ่มเติม >
4. จารึกภาษาจีนที่ระฆังในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม อ่านเพิ่มเติม >
5. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๑ อ่านเพิ่มเติม >
6. จารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยา ๒ อ่านเพิ่มเติม >
7. จารึกอักษรจีนที่วัดมัชฌิมาวาส อ่านเพิ่มเติม >
8. จารึกอักษรจีนบนแผ่นทองรูปกลม ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อ่านเพิ่มเติม >
9. จารึกอักษรจีนหลังพระพิมพ์ซุ้มเสมาทิศ ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ อ่านเพิ่มเติม >
10. จารึกอักษรจีนหลังพระพิมพ์ซุ้มเสมาทิศยอดมหาอุณาโลม อ่านเพิ่มเติม >
11. จารึกเขาพระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า อ่านเพิ่มเติม >
12. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๑ อ่านเพิ่มเติม >
13. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๒ อ่านเพิ่มเติม >
14. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๓ อ่านเพิ่มเติม >
15. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๔ อ่านเพิ่มเติม >
16. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๕ อ่านเพิ่มเติม >
17. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๖ อ่านเพิ่มเติม >
18. จารึกเหรียญจีนสมัยราชวงศ์ซ้อง ๗ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170