จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ลักษณะ-จารึกบนพระพิมพ์ดินดิบ

จำนวน 6 รายการ

1. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 1 อ่านต่อ >
2. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 2 อ่านต่อ >
3. จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพิมพ์ดินดิบเมืองยะรัง ชิ้นที่ 3 อ่านต่อ >
4. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 1 อ่านต่อ >
5. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 2 อ่านต่อ >
6. จารึกพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย 3 อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170