จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา

จำนวน 181 รายการ

91. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๒ อ่านต่อ >
92. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๓ อ่านต่อ >
93. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๔ อ่านต่อ >
94. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๕ อ่านต่อ >
95. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๗ อ่านต่อ >
96. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๘ อ่านต่อ >
97. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๑๙ อ่านต่อ >
98. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๑ อ่านต่อ >
99. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๐ อ่านต่อ >
100. พระราชสาส์นถึงพระเจ้าดอนฟิลิปแห่งโปรตุเกส อ่านต่อ >
101. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๒ อ่านต่อ >
102. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๓ อ่านต่อ >
103. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๔ อ่านต่อ >
104. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๕ อ่านต่อ >
105. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๖ อ่านต่อ >
106. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๗ อ่านต่อ >
107. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๘ อ่านต่อ >
108. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๙ อ่านต่อ >
109. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๐ อ่านต่อ >
110. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๑ อ่านต่อ >
111. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๒ อ่านต่อ >
112. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๓ อ่านต่อ >
113. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓ อ่านต่อ >
114. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๔ อ่านต่อ >
115. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๕ อ่านต่อ >
116. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๖ อ่านต่อ >
117. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๗ อ่านต่อ >
118. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๘ อ่านต่อ >
119. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๙ อ่านต่อ >
120. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๐ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170