จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนาภายใต้สยาม-พระยาธรรมลังกา

จำนวน 7 รายการ

1. จารึกฐานซุ้มพระแผงมุกวัดผ้าขาว อ่านต่อ >
2. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดดวงดี ๒ อ่านต่อ >
3. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาน้อย ๒ อ่านต่อ >
4. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดนาราบ ๑๔ อ่านต่อ >
5. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๑ อ่านต่อ >
6. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๓ อ่านต่อ >
7. จารึกฐานพระพุทธรูปวัดเชียงของ ๕ อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170