จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร)

จารึก

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14:40:02

ชื่อจารึก

จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

สท. 3, สท./3, หลักที่ 4 จารึกวัดป่ามะม่วง อักษรขอม ภาษาเขมร, ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร พุทธศักราช 1904, 99/295/2550

อักษรที่มีในจารึก

ขอมสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช 1904

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 4 ด้าน มี 168 บรรทัด ด้านที่ 1, 2, 3 มี ด้านละ 56 บรรทัด ด้านที่ 4 มี 16 บรรทัด

ผู้อ่าน

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2521), (พ.ศ. 2526)

ผู้แปล

ยอร์ช เซเดส์ (พ.ศ. 2521), (พ.ศ. 2526)

ผู้ตรวจ

1) คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2521)
2) กรมศิลปากร (พ.ศ. 2526)

เชิงอรรถอธิบาย

1. ยอร์ช เซเดส์ : “1269 เป็นมหาศักราช” = พุทธศักราช 1890
2. ยอร์ช เซเดส์ : “พระบาทกัมรเดงอัญฦาไทยราช” = พระยาฦาไทย (ลิไทย)
3. ยอร์ช เซเดส์ : “พระบาทกัมรเดงอัญศรีรามราช” = พ่อขุนรามคำแหง
4. ยอร์ช เซเดส์ : “นอกพระวิสัย” = นอกพระราชฐาน
5. ยอร์ช เซเดส์ : เดือน “เชษฐ” คือเดือน 7 วันไม่ลงกัน ต้องเป็น “สาวน” คือเดือน 9 วันจึงลงกัน
6. ยอร์ช เซเดส์ : “วันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7” = ถ้าเดือน 9 ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 1890
7. ยอร์ช เซเดส์ : “พระขรรค์ชัยศรี” = พระแสงอาญาสิทธิ์
8. ยอร์ช เซเดส์ : ตัวเลขศักราชและตัวอักษรในวงเล็บเพิ่มใหม่
9. ยอร์ช เซเดส์ : “1271 (เป็นมหาศักราช) วันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8” คือ พุทธศักราช 1892 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน
10. ยอร์ช เซเดส์ : “ปุรวาษาฒฤกษ์ คือฤกษ์ที่ 20” ได้แก่ ดาวแรดตัวผู้หรือดาวช้างพลาย