จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2

จารึก

จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2 ด้านที่ 1

QR-code edit Share on Facebook

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:01:29

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชน. 6, จารึกเลขที่ 46/2499, หลักที่ 51 จารึกลานเงิน อักษรและภาษาไทย, จารึกอักษรไทย ภาษาไทย บนลานเงิน แผ่นที่ 3

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช 1956

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 5 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 4 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 1 บรรทัด

ผู้อ่าน

1) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. 2503, 2508)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2529)

ผู้ปริวรรต

1) ฉ่ำ ทองคำวรรณ (พ.ศ. 2503, 2508)
2) เทิม มีเต็ม (พ.ศ. 2529)

ผู้ตรวจ

1) คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2508)
2) กองหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ. 2529)

เชิงอรรถอธิบาย

1. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เนียรพาน” หมายถึง นิพพาน
2. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “เข้า” หมายถึง ปี
3. เทิม มีเต็ม : “จัดตวารศก” คือ จัตวาศก ตรงกับปีมะโรง จ.ศ. 774 (พ.ศ. 1955)
4. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ออก” หมายถึง ปักษ์ข้างขึ้น เช่น ออกใหม่ 11 ค่ำ หมายถึง ขึ้น 11 ค่ำ แต่โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้กับวันข้างขึ้นตอนต้นเดือนมากกว่า เช่น ขึ้น 1-3 ค่ำ
5. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “ชาวเจ้า” หมายถึง พระสงฆ์
6. พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร : “สโมทา” (สโมทาน) หมายถึง ประชุม